Poesi – konsten att skriva poem; litterära verk avsedda att läsas eller reciteras.
Poesi kallas också

1. skaldekonst
2. lyrik
3. dikt
4. vers
5. att kväda (kväden).

Skrifter av Bo Grapenskog


Kärleken lika mjuk
-
legal notice
-
blogg
-
MySpace
-