Count Zero – Roman av William Gibson betitlad efter datauttrycket Count Zero Interrupt 1. en programkörning avbryts då försök att dela med noll utförs 2. Nollfelsavbrott 3. Online nick för rollfigur i romanen

Count Zero

Punk/rockband i spåren av dennyapunkvågen i början av milleniumet.


A fading shade of grayGo for it


Instant Living


You're on you're own


Monster-
legal notice
-
blogg
-
MySpace
-