Juji – Eng. verb (använt utan objekt) 1. att bryta en lag, bud, moralkod etc.; kränka; synda – verb (använt med objekt) 2. att passera eller överskrida (en nivå, gräns, etc.): Eng. ex. to transgress bounds of prudence. 3. att överskrida gränser satta genom (en lag, kod, etc.); bryta; : Eng. ex. to transgress the will of god. Transgressor - Substantiv Någon som överskrider; bryter mot en lag eller kod; "the way of transgressors is hard"

Juji Riders

Rytmiskt svensk 90-tals Indie med lyrik inspirerad av Karin Boye.
Gick tyvärr i graven alldeles för tidigt.


MentalenMarrakesh


Flickan under bordet


Alice-
legal notice
-
blogg
-
MySpace
-