P o e s i k _Anagram ( Sammansättning av två eller flera ord eller < / s p a n > < b r > initialer i syfte att skapa ett nytt ord )
1. En del Poesi
2. En del Musik
3. Två delar
själ och hjärta
Resultat -
P o e s i k . s e