Poesi – konsten att skriva poem; litterära verk avsedda att läsas eller reciteras.
Poesi kallas också

1. skaldekonst
2. lyrik
3. dikt
4. vers
5. att kväda (kväden).

Skrifter av Hans Karlsson


Mod att hjälpaFinns änglar?


Sommar


Min gåva-
legal notice
-
blogg
-
MySpace
-