Poesi – konsten att skriva poem; litterära verk avsedda att läsas eller reciteras.
Poesi kallas också

1. skaldekonst
2. lyrik
3. dikt
4. vers
5. att kväda (kväden).

Poesi


En samling, som ständigt växer, poeters som bidragit till innehållet på Poesik.se.
Är du själv en som, i likhet med dessa, samlar dikter i byrålådan?

Publicera dem här och låt andra njuta av dina tankar!


           Peter Eijvergård
           Christian Eijvergård
           Håkan Barck
           Hans Karlsson
           Anders Hedström
           Linda Garben
           Marcus Lindsköld
           Alexandra Malmberg
           Bo Grapenskog
           Daniel Eijvergård
           Eivor Carlsson
           Johan Dahlqvist
Bidragen kan ha redigerats av ansvarig utgivare!

Eventuell avvikelse i uppbyggnad från original kan förekomma och vi ber om överseende för detta i förekommande fall!-
legal notice
-
blogg
-
MySpace
-